Informații despre deținătorul legal al website-ului:


Canal+ Luxembourg S. à r.l.
Marele Ducat de Luxemburg, 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
Registrul Comerțului Luxemburg nr. B87905
Cod de înregistrare fiscală LU 23716367
Cont bancar RO82CITI0000000000091642
Citibank Europe plc - Sucursala Romania

Informațiile despre produsele si serviciile descrise în acest website sunt proprietatea exclusivă a Canal+ Luxembourg S. à r.l. Forma și continutul paginii web Focus Sat sunt protejate prin copyright. Canal+ Luxembourg S. à r.l. deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest website.

Responsabilitățile deținătorului

Canal+ Luxembourg S. à r.l. nu este și nu va fi legal responsabilă în nicio circumstanță pentru nicio inadvertență sau descriere eronată a informațiilor prezentate în acest website.

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest website nu constituie o ofertă fermă de a contracta. Datele și informațiile prezentate au scop informativ și nu angajează contractual Canal+ Luxembourg S. à r.l. Persoanele care doresc să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici sunt rugate să contacteze oricare din unitățile Canal+ Luxembourg S. à r.l. pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale sau tarifelor aferente.

Licența de operator de date cu caracter personal este înregistrată în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 30710.

Interdicții

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Canal+ Luxembourg S. à r.l. Totodată, fotografiile conținute în acest website fac obiectul proprietății exclusive a Canal+ Luxembourg S. à r.l. Agențiile de presă și publicațiile centrale sau locale pot prelua aceste fotografii cu acordul scris prealabil al Canal+ Luxembourg S. à r.l.

Orice încercare de orice natură de a modifica imaginile, fotografiile, mărcile și informațiile din prezentul website, cu excepția deținătorului său legal, Canal+ Luxembourg S. à r.l., dă dreptul Canal+ Luxembourg S. à r.l. de a se adresa instanțelor legal competente pentru protejarea intereselor sale.

Accesarea site-ului echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (inclusiv efectuarea unor comunicări comerciale și a comercializării produselor și serviciilor FOCUS SAT), în scopul efectuării unor studii și cercetări de piață și în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor furnizate.

În cazul în care utilizatorul care accesează website-ul nu dorește ca Canal+ Luxembourg S. à r.l. să proceseze datele sale cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va înștiința în scris Canal+ Luxembourg S. à r.l. la adresa Canal+ Luxembourg S. à r.l. din București, OP 52, CP 16, precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Accesarea link-urilor către ghidul TV pentru fiecare canal TV prezentat pe website, care beneficiază de această facilitate, reprezintă acordul utilizatorilor website-ului Focus Sat de a accesa acest conținut (ghidul TV) pe un website independent de www.focussat.ro, website care se va deschide automat într-o noua pagină a browser-ului și a cărui utilizare este guvernată de termenii și condițiile sau alte reglementări proprii acelui website.

Utilizatorii care furnizează Canal+ Luxembourg S. à r.l. date cu caracter personal prin intermediul accesarii website-ului au toate drepturile și obligațiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.

Termeni și condiții speciale pentru achiziția serviciilor OTT și DTH

Vezi termenii și condițiile speciale