Informații despre deținătorul legal al website-ului:


FOCUS SAT ROMANIA S.A.

Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, etaj 3, sector 1, București

Nr. Registrul Comerţului: J40/20575/2004

CIF: RO 17030766
Capital social: RON 107.240.000 lei

Informațiile despre produsele si serviciile descrise în acest website sunt proprietatea exclusivă a FOCUS SAT ROMANIA S.A. Forma și continutul paginii web FOCUS SAT ROMANIA S.A. sunt protejate prin copyright. FOCUS SAT ROMANIA S.A. deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest website.

Responsabilitățile deținătorului

FOCUS SAT ROMANIA S.A. nu este și nu va fi legal responsabilă în nicio circumstanță pentru nicio inadvertență sau descriere eronată a informațiilor prezentate în acest website.

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest website nu constituie o ofertă fermă de a contracta. Datele și informațiile prezentate au scop informativ și nu angajează contractual FOCUS SAT ROMANIA S.A. Persoanele care doresc să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici sunt rugate să contacteze oricare din unitățile FOCUS SAT ROMANIA S.A. pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale sau tarifelor aferente.

FOCUS SAT ROMANIA S.A. este operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 30710.

Interdicții

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al FOCUS SAT ROMANIA S.A. Totodată, fotografiile conținute în acest website fac obiectul proprietății exclusive a FOCUS SAT ROMANIA S.A. Agențiile de presă și publicațiile centrale sau locale pot prelua aceste fotografii cu acordul scris prealabil al FOCUS SAT ROMANIA S.A.

Orice încercare de orice natură de a modifica imaginile, fotografiile, mărcile și informațiile din prezentul website, cu excepția deținătorului său legal, FOCUS SAT ROMANIA S.A., dă dreptul FOCUS SAT ROMANIA S.A. de a se adresa instanțelor legal competente pentru protejarea intereselor sale.

Accesarea site-ului echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (inclusiv efectuarea unor comunicări comerciale și a comercializării produselor și serviciilor FOCUS SAT), în scopul efectuării unor studii și cercetări de piață și în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor furnizate.

În cazul în care utilizatorul care accesează website-ul nu dorește ca FOCUS SAT ROMANIA S.A. să proceseze datele sale cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va înștiința în scris FOCUS SAT ROMANIA S.A. la adresa FOCUS SAT ROMANIA S.A., Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, etaj 3, sector 1, cod poștal 014134, București, precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Accesarea link-urilor către ghidul TV pentru fiecare canal TV prezentat pe website, care beneficiază de această facilitate, reprezintă acordul utilizatorilor website-ului Focus Sat de a accesa acest conținut (ghidul TV) pe un website independent de cel FOCUS SAT, website care se va deschide automat într-o noua pagină a browser-ului și a cărui utilizare este guvernată de termenii și condițiile sau alte reglementări proprii acelui website.

Utilizatorii care furnizează FOCUS SAT ROMANIA S.A. date cu caracter personal prin intermediul accesarii website-ului au toate drepturile și obligațiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.