Focus Sat vă respectă confidențialitatea și ia în serios protecția datelor dvs. personale. Prezenta Notificare privind confidențialitatea descrie modul în care avem grijă de datele dvs. personale atunci când vizitați site-ul nostru web (indiferent de unde ajungeți pe site-ul nostru web) și ne furnizați datele dvs. personale și explică drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care sunteți protejat prin lege.

Prezenta Notificare privind confidențialitatea este în format "click-through" și puteți face clic pe următoarele titluri de capitole. O versiune PDF a acestor reguli poate fi descărcată aici. În ultima secțiune a acestei Notificări privind confidențialitatea, veți găsi un dicționar care explică semnificația unor termeni.

CINE SUNTEM ȘI INFORMAȚII IMPORTANTE

SCOPUL ACESTEI NOTIFICĂRI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Prezenta Notificare privind confidențialitatea este menită să vă informeze despre modul în care Focus Sat colectează și procesează datele dvs. personale, inclusiv datele pe care le furnizați prin intermediul acestui site web atunci când vă abonați la buletinul nostru informativ, achiziționați un produs sau un serviciu sau participați la concursuri.

Acest site nu este destinat copiilor și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii.

Vă încurajăm să citiți această Notificare privind confidențialitatea împreună cu orice altă Notificare privind confidențialitatea pe care o emitem cu anumite ocazii în care colectăm sau prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a înțelege pe deplin cum și de ce utilizăm Datele dumneavoastră. Prezenta Notificare privind confidențialitatea completează alte notificări și nu are scopul de a invalida aceste notificări.

OPERATOR

Canal+ Luxembourg S. à r.l., care își desfășoară activitatea sub denumirea Focus Sat, cu sediul social în Luxemburg, 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului din Luxemburg sub numărul B 87.905, este operatorul și este responsabilă pentru datele dumneavoastră cu caracter personal (în prezenta Notificare privind confidențialitatea, denumită în continuare "Focus Sat", "noi", "ne" sau "al nostru").

Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare privind confidențialitatea, inclusiv cerințele pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră legale, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate mai jos.

DATE DE CONTACT

Prin poștă:

Focus Sat (Canal+ Luxembourg S. à r.l.), OP 52 CP 16, Strada Nicolae G. Caramfil nr. 54, București, cod poștal 014860, România

Utilizând formularul de contact sau prin e-mail: privacy@focussat.ro

Prin telefon: 021.406.72.20

În cazul oricărei solicitări sau reclamații, am aprecia oportunitatea de a vă soluționa solicitarea sau reclamația pe plan intern, așa că vă rugăm să ne contactați mai întâi. Bineînțeles, aveți dreptul de a depune o plângere în orice moment la Autoritatea de Supraveghere din Luxemburg "Commission nationale pour la protection des données" (CNPD), care este responsabilă față de Focus Sat pentru chestiuni legate de protecția datelor cu caracter personal (www.cnpd.lu).

MODIFICĂRI ALE NOTIFICĂRII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest text a fost actualizat ultima dată la 6 iulie 2022, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor "GDPR").

OBLIGAȚIA DUMNEAVOASTRĂ DE A NE INFORMA CU PRIVIRE LA ACESTEA

Datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră trebuie să fie exacte și actualizate. Vă rugăm să ne informați în cazul în care există modificări ale datelor dumneavoastră personale pe parcursul relației dumneavoastră cu noi.

INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Datele cu caracter personal sau informațiile cu caracter personal reprezintă orice informație despre o persoană fizică care poate fi utilizată pentru a identifica persoana respectivă. Acestea nu includ datele cu caracter personal din care a fost eliminată identitatea (date anonime).

Putem colecta, utiliza, stoca și transfera diferite tipuri de date cu caracter personal, pe care le-am împărțit în următoarele grupuri:

Datele de identitate
includ numele, prenumele, titlul, sexul, numele de utilizator (sau un identificator similar), data nașterii.

Informațiile de contact
includ adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numerele de telefon.

Datele financiare
sunt date privind conturile bancare.

Datele de tranzacție
înseamnă date de facturare, date de plată de la sau pentru dumneavoastră și alte date despre produsele sau serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi.

Datele tehnice
înseamnă adresa IP, datele de conectare, tipul și versiunea browserului, setările de fus orar și de locație, sistemul de operare și platforma și alte tehnologii echipate cu dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site web.

Datele de profil
includ numele dvs. de utilizator și parola, adresa IP, achizițiile și comenzile dvs., interesele și preferințele, feedback-ul și răspunsurile la sondaje.

Datele de utilizare sunt
informații despre modul în care utilizați site-ul, produsele și serviciile noastre. În contextul serviciilor de internet și telefonie, date privind utilizarea identificării apelantului, numărul total de unități facturate în perioada de calcul, identificarea liniei apelate, tipul, ora de început și durata apelului sau cantitatea de date trimise, data serviciului sau a conexiunii. În cadrul serviciului Video-On-Demand (VOD), datele de utilizare includ programul comandat, ora de începere și durata programului monitorizat, data comenzii.

Datele de marketing și comunicare
reprezintă preferințele dvs. în ceea ce privește materialele de marketing pe care le primiți de la noi sau de la terți și preferințele dvs. de comunicare.

De asemenea, putem colecta, utiliza și partaja date agregate în orice scop, cum ar fi date statistice sau demografice. Datele agregate pot fi obținute din datele dvs. personale, dar nu sunt considerate date cu caracter personal de către lege, deoarece astfel de date nu dezvăluie direct sau indirect identitatea dvs. De exemplu, este posibil să agregăm datele dumneavoastră de utilizare pentru a calcula procentul de utilizatori care utilizează anumite elemente specifice ale site-ului web. În cazul în care combinăm sau combinăm datele agregate cu datele dvs. cu caracter personal pentru a le identifica direct sau indirect cu dvs., tratăm datele combinate ca date cu caracter personal care vor fi utilizate în conformitate cu prezenta Notificare privind confidențialitatea.

Nu colectăm nicio categorie specială de date cu caracter personal despre dumneavoastră (de exemplu, date despre rasa și originea etnică, religie, opinii filozofice, viața sexuală, orientare sexuală, orientare politică, apartenență sindicală, informații despre sănătate și date genetice și biometrice). Nu colectăm date despre condamnări penale și infracțiuni.

ÎN CAZUL ÎN CARE REFUZAȚI SĂ FURNIZAȚI DATE CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care trebuie să colectăm date cu caracter personal în temeiul legii sau al unui contract încheiat cu dvs. și refuzați să furnizați datele cu caracter personal solicitate de noi, este posibil să nu putem executa contractul pe care l-am încheiat sau pe care dorim să-l încheiem cu dvs. (de exemplu, pentru a vă livra bunuri sau servicii). În acest caz, este posibil să fim nevoiți să anulăm livrarea produselor sau serviciilor; vă vom informa despre acest lucru.

MODUL DE COLECTARE AL DATELOR PERSONALE

Utilizăm o varietate de modalități de colectare a informațiilor dumneavoastră, inclusiv următoarele:

•  Interacțiune directă.

Informații privind identitatea, datele de contact și datele financiare prin completarea formularelor sau corespondența cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau în alt mod. Acest lucru se aplică datelor cu caracter personal pe care le furnizați atunci când

   o  comandați produsele și serviciile noastre;

   o  creați un cont pe site-ul nostru;

   o  vă abonați la serviciile sau publicațiile noastre;

   o  solicitați să vi se trimită materiale de marketing;

   o  participați la un concurs, o promoție sau un sondaj;

   o  sau când oferiți feedback.

•  Tehnologii sau interacțiuni automatizate.

În timpul utilizării site-ului web, este posibil să colectăm în mod automat date tehnice despre dispozitivul dvs. și despre comportamentul dvs. de navigare. Colectăm aceste date cu caracter personal folosind cookie-uri și tehnologii similare. Informații mai detaliate despre politica noastră privind cookie-urile pot fi găsite aici.

•  Terțe părți sau surse publice.

De asemenea, este posibil să obținem informații personale despre dvs. de la diverse terțe părți și surse publice.

CUM UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai dacă acest lucru este permis de lege. Cel mai adesea, folosim datele dvs. personale în următoarele situații:

•  Trebuie să executăm un contract pe care urmează să îl încheiem cu dumneavoastră sau pe care l-am încheiat deja cu dumneavoastră.

•  Acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime (sau ale unei terțe părți), iar interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale nu prevalează asupra acestor interese.

•  Trebuie să respectăm obligațiile legale sau de reglementare.

Ne bazăm pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a trimite comunicări de marketing direct de la terți către adresa dvs. de e-mail sau prin SMS. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, contactându-ne.

SCOPURILE ÎN CARE VOM UTILIZA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Am înregistrat într-un format de foaie de calcul toate modalitățile în care intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiurile juridice pe care ne bazăm. În măsura în care este cazul, menționăm, de asemenea, interesele noastre legitime.

Vă rugăm să rețineți că este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mai multe scopuri legitime, în funcție de scopul specific pentru care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scop/activitate Tipuri de date Baza legală în virtutea căreia efectuăm prelucrarea
Înregistrarea dumneavoastră în calitate de client nou (a) Identitate
(b) Contact
Încheierea și executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră
Prelucrarea și livrarea comenzii dvs., inclusiv:
(a) Gestionarea plăților, taxelor și tarifelor
(b) Colectarea și recuperarea banilor care ne sunt datorați
(c) Combaterea plăților frauduloase și întârziate
(a) Identitate
(b) Contact
(c) Financiar
(d) Despre tranzacție
(e) Despre utilizare
(f) Marketing și comunicare
(a) Încheierea unui contract cu dvs.
(b) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a recupera de la dvs. plata datoriilor)
Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a recupera de la dvs. plata datoriilor)
(a) Notificarea modificărilor aduse termenilor noștri sau politicii noastre de confidențialitate
(b) Solicitarea unei revizuiri sau participarea la un sondaj
(c) Gestionarea termenilor acordului dvs. sau a nivelului sau tipului de servicii furnizate în cadrul acestui acord
(d) Depanarea și asistența pentru clienți
(a) Identitate
(b) Contact
(c) Profil
(d) Despre utilizare
(e) Marketing și comunicare
(a) Încheierea unui contract cu dvs.
(b) Necesare pentru a respecta o obligație legală
(c) Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a asigura înregistrări actualizate și pentru a determina modul în care clienții noștri utilizează produsele/serviciile noastre)
Să vă permită să participați la extrageri de premii, concursuri sau sondaje (a) Identitate
(b) Contact
(c) Profil
(d) Despre
(e) Marketing și comunicare
(a) Încheierea unui contract cu dvs.
(b) Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a afla cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre, pentru a le dezvolta și pentru a ne dezvolta afacerea)
Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a afla cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre, pentru a le dezvolta și pentru a ne dezvolta afacerea) (a) Identitate
(b) Contact
(c) Tehnice
(a) Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru funcționarea companiei, furnizarea de servicii administrative și IT, securitatea rețelei, prevenirea fraudei și în contextul reorganizării companiei sau al restructurării grupului)
(b) Necesare pentru respectarea unei obligații legale
Pentru a furniza conținut și publicitate pe site-ul web, astfel încât să fie relevante pentru dvs. și pentru a măsura și înțelege eficiența publicității pe care v-o arătăm (a) Identitate
(b) Contact (c)
Profil
(d) Despre utilizare
(e) Marketing și comunicare
(f) Tehnice
Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a afla cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre, pentru a ne dezvolta și dezvolta afacerea și pentru a comunica strategia noastră de marketing) sau consimțământul nostru
Utilizarea analizei datelor pentru a ne îmbunătăți site-ul web, produsele/serviciile, marketingul, relațiile cu clienții și experiența clienților noștri (a) Tehnice
(b) Despre Utilizare
Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a defini tipurile de clienți pentru produsele și serviciile noastre, pentru a actualiza site-ul nostru web și pentru a-l menține relevant, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a ne comunica strategia de marketing)
Pentru a vă sugera și recomanda bunuri și servicii care ar putea fi de interes pentru dvs (a) Identitate
(b) Contact
(c) Tehnice
(d) Despre utilizare
(e) Profil
Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a ne dezvolta produsele/serviciile și pentru a ne dezvolta afacerea)
Realizarea de studii de piață, campanii de marketing sau activități de marketing direct (a) Identitate
(b) Contact
(c) Despre tranzacție
(d) Profil
(e) Utilizare
(f) Marketing și comunicare
Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a afla cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre, pentru a ne dezvolta și dezvolta afacerea și pentru a ne îmbunătăți strategia de vânzări și marketing) sau consimțământ
Pentru a ne conforma solicitărilor de informații din partea autorităților de aplicare a legii sau a autorităților judiciare și/sau pentru a coopera la ascultare (supraveghere) (a) Identitate
(b) Contact
(c) Financiare
(d) Despre tranzacții
(e) Tehnice
(f) Despre utilizare
Necesare pentru respectarea unei obligații legale
Să ne apărăm împotriva revendicărilor sau pentru respectarea drepturilor noastre (a) Identitate
(b) Contact
(c) Financiare
(d) Despre tranzacție
(e) Profil
(f) Utilizare
(g) Marketing și comunicare
Necesare pentru apărarea noastră împotriva revendicărilor și pentru respectarea drepturilor noastre

 

OFERTELE NOASTRE PROMOȚIONALE

Putem utiliza datele dumneavoastră de identitate, datele de contact și tehnice, datele de utilizare și datele de profil pentru a vă oferi feedback cu privire la ceea ce vă doriți sau vă interesează. În acest fel, decidem ce produse, servicii și oferte pot fi relevante pentru dumneavoastră (marketing).

Veți primi comunicări de marketing din partea noastră dacă ați solicitat informații de la noi sau ați achiziționat bunuri sau produse de la noi, sau ne-ați furnizat date atunci când ați participat la un concurs sau când v-ați înregistrat pentru oferte promoționale și v-ați abonat la un astfel de abonament.

MARKETING DE LA TERȚI

Înainte de a partaja datele dvs. personale cu o terță parte în scopuri de marketing, vom obține consimțământul dvs. explicit.

DEZABONARE

Ne puteți solicita în orice moment să nu vă mai trimitem comunicări de marketing.

În cazul marketingului prin e-mail, trebuie doar să faceți clic pe linkul de dezabonare conținut în orice mesaj de marketing trimis anterior.

În cazul în care vă contactăm prin telefon, vă rugăm să informați operatorul în consecință.

În toate celelalte cazuri, vă rugăm să ne contactați la privacy@focussat.ro.

În prezent, lucrăm din greu pentru a ne asigura că vă puteți gestiona preferințele de marketing pe site-ul și aplicația noastră. În curând veți putea să vă conectați la site-ul nostru web sau la aplicația noastră și să bifați căsuțele corespunzătoare pentru a vă seta preferințele de marketing.

Opțiunea de a nu mai primi aceste comunicări de marketing nu se aplică datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat ca urmare și în scopul prelucrării achiziționării unui produs/serviciu, înregistrării unei garanții, experienței cu produsul/serviciul sau altor tranzacții.

COOKIES
REȚELELE NOASTRE DE SOCIALIZARE

Prezenta Notificare privind confidențialitatea se aplică tuturor persoanelor care vizitează rețelele noastre de socializare:

•  Facebook

•  YouTube

•  LinkedIn

dar și pentru alte servicii, cum ar fi Focus Sat Live TV

Faptul că vizitați și utilizați site-urile noastre web, rețelele de socializare sau aplicațiile noastre înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu posibilitatea prelucrării datelor. În secțiunea 4 "Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal" din prezentul document sunt prezentate informații despre ce date sunt prelucrate prin intermediul rețelelor sociale. Cu toate acestea, prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul rețelelor de socializare este, de asemenea, reglementată de politica de confidențialitate a rețelei de socializare respective, astfel încât, dacă aveți întrebări, vă rugăm să verificați mai întâi politica de confidențialitate a rețelelor de socializare. Pentru mai multe informații pe această temă, vă rugăm să ne contactați.

MODIFICAREA SCOPULUI

Utilizăm informațiile dvs. personale numai în scopurile pentru care le colectăm, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că avem nevoie de ele pentru un alt motiv compatibil cu scopul inițial. Pentru a explica modul în care prelucrarea în noul scop este compatibilă cu scopul inițial, vă rugăm să ne contactați.

În cazul în care trebuie să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri fără legătură, vă vom informa și vă vom explica temeiul juridic care ne permite să facem acest lucru sau vă vom solicita consimțământul.

Vă rugăm să rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal fără știrea sau consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu regulile descrise mai sus, dacă acest lucru este cerut sau permis de lege.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Atunci când ne desfășurăm unele dintre activități și pentru a vă oferi servicii, colaborăm cu companiile partenere pentru a asigura cea mai bună calitate a serviciilor care vă sunt furnizate. Acești parteneri trebuie să aibă acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Partenerii noștri acționează în calitate de procesatori. Aceștia prelucrează datele numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în scopurile care v-au fost notificate.

Utilizăm companii partenere în special în următoarele domenii:

•  Suport administrativ,

•  Sisteme IT, suport software,

•  Servicii de marketing,

•  Centrele pentru clienți,

•  Colectarea datoriilor.

De asemenea, partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu partenerii noștri de afaceri, precum și cu autoritățile guvernamentale și instanțele de judecată, la cererea acestora și din motive legale.

Solicităm tuturor părților terțe să respecte securitatea datelor dvs. personale și să le trateze în mod legal. Nu permitem terților furnizori de servicii să utilizeze datele dumneavoastră personale în scopuri proprii, acești furnizori pot prelucra datele dumneavoastră personale numai în scopuri specifice și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

SECURITATEA DATELOR

Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a vă proteja datele împotriva pierderii accidentale, a utilizării sau a accesului, modificării sau divulgării neautorizate. În plus, accesul la datele dvs. personale este limitat doar la angajații, agenții, contractanții și alte părți terțe care au nevoie să cunoască aceste date din motive profesionale. Aceste persoane vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și, în plus, sunt obligate să respecte obligația de confidențialitate.

Dispunem de diverse proceduri pentru a face față oricărei suspiciuni de încălcare a datelor cu caracter personal și vă vom informa pe dumneavoastră și autoritatea de reglementare competentă cu privire la orice încălcare, așa cum prevede legea.

REȚINEREA DATELOR

Vom păstra datele cu caracter personal doar pe durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, inclusiv pentru îndeplinirea cerințelor legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada corectă de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu datorat utilizării sau divulgării neautorizate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și dacă putem îndeplini aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale aplicabile.

În anumite circumstanțe, ne puteți solicita să vă ștergem datele: pentru mai multe detalii, consultați Solicitarea de ștergere de mai jos.

Uneori putem, de asemenea, să anonimizăm datele dvs. personale (astfel încât acestea să nu mai poată fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare și statistice; în acest caz, putem utiliza informațiile pe termen nelimitat fără a fi nevoiți să vă informăm.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

În conformitate cu GDPR, responsabilul cu protecția datelor a fost desemnat pentru a facilita respectarea dispozițiilor GDPR. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin e-mail la adresa privacy@focussat.ro, sau puteți trimite cererea dvs. prin poștă la următoarea adresă: Focus Sat (Canal+ Luxembourg S. à r.l., OP 52 CP 16, Strada Nicolae G. Caramfil nr. 54, București, cod poștal 014860, România (în atenția RPD).

În cazul în care vă veți exercita drepturile în calitate de persoană vizată, RPD își rezervă dreptul de a vă verifica în mod rezonabil identitatea.

DREPTURILE DVS. LEGALE

În anumite circumstanțe, aveți drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor în legătură cu datele dvs. personale. Faceți clic pe următoarele linkuri pentru a afla mai multe despre aceste drepturi:

•  Solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal.

•  Solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

•  Solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

•  Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

•  Solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

•  Solicitați transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal.

•  Dreptul de retragere a consimțământului.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați.

DE OBICEI, NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ

Nu trebuie să plătiți nicio taxă pentru a vă accesa datele cu caracter personal (și nici pentru exercitarea altor drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă în cazul în care solicitările dumneavoastră sunt în mod clar nefondate, repetitive sau trimise în cantități nejustificate. În aceste circumstanțe, putem, de asemenea, să refuzăm să prelucrăm cererea dumneavoastră.

CEEA CE VĂ PUTEM SOLICITA

Vă putem solicita informații specifice pentru a ne permite să vă confirmăm identitatea și pentru a vă asigura dreptul de a accesa datele cu caracter personal (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt dezvăluite unei alte persoane care nu are dreptul la ele. De asemenea, este posibil să vă contactăm și să vă solicităm informații suplimentare în legătură cu solicitarea dumneavoastră, pentru a ne accelera răspunsul.

TERMEN DE RĂSPUNS

Ne străduim să răspundem tuturor solicitărilor legitime în termen de o lună. Uneori, este posibil să vă răspundem după mai mult de o lună, dacă solicitarea dumneavoastră este extrem de complexă sau dacă ne-ați trimis mai multe solicitări. În acest caz, vă vom informa cu privire la stadiul actual al procesului solicitării.

DICȚIONAR

TEMEI JURIDIC

Interesul legitim este interesul societății noastre de a conduce și de a ne gestiona activitățile de afaceri, astfel încât să vă putem oferi cel mai bun serviciu/produs și cea mai bună și mai sigură experiență. Avem grijă să evaluăm și să compensăm impactul potențial asupra dumneavoastră (atât pozitiv, cât și negativ) și asupra drepturilor dumneavoastră înainte de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în interesul nostru legitim.

Executarea unui contract înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră dacă este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua anumite măsuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului.

Conformitatea cu o obligație legală sau de reglementare înseamnă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau de reglementare la care suntem supuși.

DREPTURILE DVS. LEGALE

Aveți următoarele drepturi:

Să solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal (denumită "solicitare de acces la date a persoanei vizate"). În urma acestei solicitări, veți primi o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și veți putea verifica dacă prelucrăm aceste date în conformitate cu legea.

Să solicitați corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. În acest fel, vom corecta orice informații incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră, dar este posibil să fie nevoie să verificăm exactitatea noilor date pe care le furnizați.

Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, ne puteți solicita să vă ștergem sau să ștergeți datele cu caracter personal dacă nu există niciun motiv suficient pentru a continua să prelucrăm aceste date. De asemenea, aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem sau să ștergeți datele cu caracter personal dacă v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), în cazul în care am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau în cazul în care am fost obligați de legislația locală să vă ștergem datele cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nu este întotdeauna posibil să se dea curs cererii dumneavoastră de ștergere din motive legale specifice, care vă vor fi notificate în momentul primirii cererii dumneavoastră, dacă se aplică astfel de motive.

Să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau pe un interes legitim al unei terțe părți), iar dvs. vă opuneți și pe baza acelui interes legitim, ca urmare a circumstanțelor situației dvs. particulare, deoarece considerați că o astfel de prelucrare vă afectează drepturile și libertățile fundamentale. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem interese legitime imperioase care prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră pentru a prelucra informațiile dumneavoastră.

Să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți solicita să suspendăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: (a) doriți ca noi să asigurăm exactitatea datelor; (b) utilizarea de către noi a datelor dvs. este ilegală, dar nu doriți ca noi să ștergem aceste date; (c) aveți nevoie să păstrăm aceste date chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, dar aveți nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; sau (d) v-ați opus utilizării datelor noastre, dar trebuie să verificăm mai întâi existența unor interese legitime prioritare pentru a putea utiliza aceste date.

Să solicitați transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către o terță parte. Vă vom furniza datele dvs. personale către dumneavoastră sau unei terțe părți la alegerea dvs. într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Cu toate acestea, acest drept se aplică numai în cazul informațiilor automatizate pe care ne-ați dat consimțământul de a le utiliza sau dacă am utilizat aceste informații pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră.

Să vă retrageți consimțământul în orice moment, dacă ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră pentru a vă prelucra datele cu caracter personal. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă mai putem furniza anumite produse sau servicii. În momentul retragerii consimțământului dumneavoastră, vă vom informa în consecință.

Despre noi

17

ANI DE EXPERIENȚĂ

Din 2004 Focus Sat oferă servicii de televiziune digitală prin satelit în toată țara

160

CANALE TV

La Focus Sat îți faci singur
grila de programe

300,000

CLIENȚI FERICIȚI

Alătură-te comunității
Focus Sat

Urmărește-ne pe:

Vezi TV online gratuit 7 zile

TV Online în aplicația Focus Sat pe orice dispozitiv conectat la internet, oriunde în Uniunea Europeană