Prelucrăm date cu caracter personal atunci când folosiţi serviciile FOCUS SAT, iar modul în care facem acest lucru este prevăzut în această informare.

Tipurile de date pe care le prelucrăm

Date de contact: nume, data nașterii, număr şi serie carte de identitate sau pașaport, cod numeric personal, domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail, sex, adresă de instalare.

Date cont de client: nume de utilizator, parolă, adresă de facturare, status-ul plății, produse achiziționate prin intermediul contului de client, starea subscripției pachetelor de programe, precum și detalii cu privire la tranzacțiile efectuate. Acestea includ și detalii despre interacţiunile desfăşurate cu departamentul de Relaţii cu clienţii: cererile dumneavoastră de asistență trimise prin intermediul contului de client si raspunsurile la solicitările formulate. În cazul în care interacţiunea se desfăşoară telefonic: ora, durata apelului, soluția găsită şi înregistrarea convorbirii telefonice.

Date pentru registrele publice ale abonaţilor: numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon.

Cum folosim datele dumneavoastră?

1. Furnizarea serviciile contractate

În vederea furnizării serviciilor FOCUS SAT, realizăm o serie de activități ce implică prelucrarea datelor dumneavoastră personale:
• activităţi ce ţin direct de modul în care se desfăşoară relaţia contractuală pe care o avem cu dumneavoastră, inclusiv activităţi ce ţin de instalarea şi activarea serviciilor, verificarea disponibilităţii serviciilor, precum şi asigurarea asistenței tehnice pe toată durata prestării serviciilor;
• activităţi desfăşurate în vederea prevenirii fraudei, cum ar fi stabilirea gradului de risc de neplată pe care îl are zona de abonare, verificarea istoricului de plată al clientului în relaţia cu FOCUS SAT. Puteţi solicita evaluarea oricărei astfel de prelucrări de către persoane din cadrul FOCUS SAT, în funcţie de situaţia dumneavoastră de fapt.
• administrarea platformei Contul meu FOCUS SAT şi a contului dumneavoastră de client

Ce date folosim pentru furnizarea serviciilor?

Ori de câte ori vă furnizăm serviciile FOCUS SAT, folosim:

- datele dumneavoastră de contact, - datele cu privire la contul dumneavoastră de client.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm o categorie largă de date cu caracter personal în vederea încheierii şi executării contractului, iar durata de păstrare pentru fiecare tip de date diferă în funcţie de necesitatea sau de obligaţia pe care o avem, astfel:

a. Furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice şi prevenirea incidentelor de securitate

Datele tehnice colectate în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice achiziţionate sunt păstrate atâta timp cât sunt necesare în vederea furnizării serviciilor respective, pe durata contractului aferent prestării acestor servicii, conform celor de mai jos.

b. Relaţia contractuală şi încasarea contravalorii serviciilor

Nu păstrăm informaţii despre verificările pe care le facem la încheierea contractului (verificarea gradului de risc de neplată pe care îl are zona de abonare şi verificarea istoricului de client) ulterior stabilirii condiţiilor suplimentare ce trebuie îndeplinite pentru încheierea acestuia.

Pentru a putea face dovada relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, păstrăm datele cu caracter personal prelucrate în vederea executarii contractului pe toată durata de derulare a acestuia şi adiţional pentru o perioadă de trei ani de la data încetării relaţiei contractuale. În acest sens, păstrăm contractul, documentele emise în legătură cu încheierea şi executarea contractului, precum şi informaţii despre situaţia debitelor la data încetării contractului (de ex. încetare cu ştergere de datorie). Dacă, într-o perioadă de trei ani de la data încetării contractului, doriţi să redeveniţi clientul FOCUS SAT, vom verifica situaţia plăţilor menţionată mai sus, pentru a vedea gradul dumneavoastră de bonitate. În cazul în care, la încetarea relaţiei contractuale pe care o avem cu dumneavoastră, vor rămâne debite de recuperat, vom păstra informaţiile care sunt necesare recuperării lor până în momentul colectării plăţilor aferente sau până la expirarea termenului de prescripţie, oricare dintre acestea intervine primul.

De asemenea, din raţiuni fiscale, suntem obligaţi să păstram toate informaţiile aferente plăților online din Contul meu FOCUS SAT pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relaţiei contractuale.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

În funcţie de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră altor companii din cadrul grupului M7, respectiv companiei noastră mamă, filialelor sale sau altor companii aflate sub control comun („Afiliații”), pentru efectuarea statisticilor şi a analizelor, asigurarea funcţionării serviciilor, cât şi unor parteneri contractuali/subcontractori ai nostri („Subcontractori”), pentru instalarea echipamentelor la adresa Clientului, remedierea defecțiunilor tehnice, relația cu clienții, activităţi de call-center, activităţi de procesare a plăţilor, activităţi de tipografie, 3 distribuţie/curierat. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că Afiliații şi Subcontractorii respectă prezenta Informare.

În situația existenței unei datorii cu privire la relaţia contractuală pe care o avem cu dumneavoastră, vom dezvălui datele dumneavoastră unor agenți de colectare debite/recuperare creanţe în vederea recuperării datoriei. Aceştia vă vor contacta în numele nostru. De asemenea, atunci când cesionăm creanţa, vă vom informa despre asta.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Încheierea şi executarea contractului. În subsidiar, în baza interesului nostru legitim de a încasa complet și la timp contravaloarea serviciilor pe care vi le furnizăm, precum și pentru a evalua gradul de risc de potențială neplată al unei anumite zone, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru: (i) a personaliza comunicările privind sumele de plată în funcție de comportamentul dumneavoastră de plată, şi (ii) a verifica gradul de risc de neplată al unei zone de abonare, cât şi al unui client nou, în baza istoricului său de plată în relaţia cu Canal+ Luxembourg S. à r.l.

2. Pentru reclamă, marketing, publicitate şi sondaj

Avem un interes legitim de a îmbunătăți experiența şi calitatea serviciilor clienților noștri, astfel încât să beneficiați la maximum de produsele şi de serviciile FOCUS SAT. Utilizăm datele dumneavoastră pentru dezvoltarea de noi produse sau servicii, îmbunătăţirea caracteristicilor şi funcţionalităţilor viitoare ale acestora sau pentru crearea de oferte care să răspundă nevoilor dumneavoastră.

Vă vom contacta pentru a a lua parte la sondajele noastre. Cu cât vă cunoaștem mai bine nevoile, cu atât mai bine putem veni în întâmpinarea lor!

Aveţi la dispoziție mai multe canale pe care le puteţi utiliza pentru a fi contactat (de ex. apel telefonic, poștă clasică, sms, apel telefonic desfăşurat cu ajutorul unui robot). Prin contract, puteţi alege oricare dintre aceste canale de comunicare. Dacă nu alegeţi specific unul dintre acestea, dar nu v-aţi opus să fiţi contactat prin adresa de e-mail pe care ne-aţi pus-o la dispoziție, vom folosi acest mod de comunicare cu dumneavoastră.

De fiecare dată când vă vom contacta, indiferent de canalul ales, veţi putea într-un mod cât mai simplu să alegeţi să nu mai primiţi deloc comunicări comerciale din partea FOCUS SAT.

Totuşi, chiar şi în situaţia în care optaţi pentru încetarea comunicărilor în scop de reclamă, marketing, publicitate şi/sau sondaj, veţi primi în continuare comunicări generale din partea FOCUS SAT referitoare la serviciile pe care le furnizăm (de ex. modificări contractuale, detalii cu privire la funcţionalitatea serviciilor, stării subscripției, etc.), comunicări care sunt necesare desfăşurării contractului.

Ce date folosim pentru acest scop?

Pentru a înţelege cum să îmbunătățim experiența dumneavoastră la FOCUS SAT, analizăm datele dumneavoastră de contact şi datele contului de client. Acordăm o atenție sporită subscripțiilor și părerilor dumneavoastră referitoare la produsele și serviciile FOCUS SAT. De asemenea, convorbirile telefonice pe care le aveţi cu departamentele companiei vor fi înregistrate numai cu acordul dumneavoastră, oferit la momentul convorbirii.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt păstrate pe toată durata contractului.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

În funcţie de activitatea la care ne raportam, dezvăluim datelor dumneavoastră altor companii din cadrul grupului Canal+, respectiv companiei noastră mamă, filialelor ei sau altor companii aflate sub control comun („Afiliații”), cât şi unor parteneri contractuali/subcontractori ai noștri („Subcontractori”) pentru desfăşurarea activităţilor de reclamă, marketing, publicitate şi sondaj, cum ar fi agenţii de marketing, societăţi ce desfăşoară activităţi de tipografie, distribuţie/curierat, societăţi ce desfăşoară activităţi de sondaj sau de call center. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că Afiliații şi Subcontractorii respectă prezenta Informare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Interesul legitim pentru prelucrări în scopuri de reclamă, marketing, publicitate şi sondaj şi trimiterea de comunicări prin e-mail şi consimţământ pentru comunicări trimise pe alte canale.

3. Pentru scopuri statistice şi de analiză

Pentru a optimiza serviciile FOCUS SAT şi pentru a veni în întampinarea nevoilor clienţilor FOCUS SAT, extragem, transformăm în date cu caracter anonim, combinăm şi agregăm datele dumneavoastră cu cele ale altor clienți, pentru a avea o imagine statistică a bazei de clienţi FOCUS SAT. Parte din politica companiei FOCUS SAT presupune analiza datelor agregate pe care le avem, în vederea dezvoltării / optimizării serviciilor şi platformelor / produselor FOCUS SAT în general şi nu pentru a lua acţiuni privind o anume persoană.

Ce date folosim pentru a realiza aceste rapoarte?

Date de contact, datele contului de client.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Păstrăm rapoartele statistice pe durata necesară utilizării lor.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

Rezultatele rapoartelor statistice (care nu permit identificarea datelor dumneavoastră sau individualizarea dumneavoastră) şi analizele bazate pe aceste rapoarte pot fi dezvăluite companiei noastră mamă (Canal+), pentru evidenţierea activităţii locale a companiei FOCUS SAT, cât şi pentru stabilirea unor direcţii de dezvoltare comerciale. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că aceasta respectă prezenta Informare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Scop de prelucrare compatibil cu scopul iniţial al prelucrării datelor cu caracter personal.

4. Îndeplinirea obligațiilor legale

Avem obligaţia ca, la solicitarea autorităţilor publice, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să comunicăm către acesta datele dumneavoastră. În cazul în care primim o solicitare de informaţii de la o autoritate publică, spre exemplu în cadrul unei investigaţii cu privire la piaţa pe care activăm, vom accesa şi trimite datele dumneavoastră către aceasta.

De asemenea, în calitate de client al serviciilor de comunicaţii electronice, aveţi dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie incluse în toate registrele publice ale abonaţilor (în formă scrisă sau electronică). În acest sens, în cazul în care nu v-aţi exprimat dezacordul în 45 de zile de la data semnării contractului, v-am introdus numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon în registrul clienților ţinut de FOCUS SAT. Conform legislaţiei în vigoare, în situaţia în care aceste informaţii vor fi solicitate de către persoane care pun la dispoziţie registre ale clienților care furnizează servicii de informaţii privind clienții, veţi fi notificat de către aceştia. Compania Canal+ Luxembourg S. à r.l. este obligată să dezvăluie aceste date dacă în termen de 45 de zile de la notificare nu v-aţi exprimat dezacordul cu privire la dezvăluire.

Ce date trebuie să păstrăm?

Date de contact, datele contului de client şi datele pentru registrele clienților.

Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Păstrăm datele pe toată durata necesară folosirii acestora, astfel cum este indicat de către autoritatea competentă şi în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Obligaţie legală.

Dețineţi controlul asupra datelor dumneavoastră

Puteţi controla modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi/opțiuni, oricând doriţi.

Accesarea datelor: puteţi solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, puteţi solicita rectificarea lor.

Opoziţia la prelucrarea datelor: ne puteți solicita să încetăm anumite activități de prelucrare. În funcţie de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situaţia de fapt, precum şi prevederile legale aplicabile şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea solicitării.

În cazul în care veţi alege să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de reclamă, marketing, publicitate şi sondaj şi nici să mai primiţi vreo comunicare comercială în legătură cu aceste activități, indiferent de canalul ales ca mijloc de comunicare, vom opri orice astfel de prelucrare. În cazul canalelor pentru care v-aţi dat expres consimţământul, vom echivala exercitarea dreptului dumneavoastră la opoziţie cu o retragere de consimţământ.

Ștergerea datelor: Ne puteţi cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele ce justifică solicitarea şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a detelor, astfel cum sunt identificate mai sus, datele dumneavoastră vor fi fie şterse, fie anonimizate.

Restricționarea prelucrării: puteţi să soliciți restricționarea prelucrării. Vom analiza cererea în raport de cazurile de restricţionare prevăzute de lege şi vom revenim în termenul legal cu detalii despre implementarea ei (acesta este un drept nou conform Regulamentului).

Retragerea consimțământului: în cazul în care v-aţi dat consimțământul, în mod expres, pentru o prelucrare de date, îl veţi putea retrage oricând. Această retragere se va înregistra în sistemele FOCUS SAT fără întârzieri nejustificate.

Suntem aici pentru dumneavoastră

Compania care vă prelucrează datele este Canal+ Luxembourg S. à r.l.

Responsabilul cu protecția datelor (DPO): Puteţi adresa orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele dumneavoastră, Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de poştă electronică: dpo@focussat.ro sau la OP 52 CP 16, Strada Nicolae G. Caramfil nr. 54, București, cod poștal 014860.

Autoritatea de Supraveghere: De asemenea, puteţi să înaintaţi o plângere în fața Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro

Actualizări viitoare

Conținutul acestei Informări poate suferi modificări ca urmare a evoluției pieței sau actualizării gamei de servicii pe care le prestăm.

Vom publica orice nouă versiune a acestei Informări pe website și vă vom anunța în avans, în timp util, cu privire la orice schimbare ce ar putea afecta serviciile la care aţi devenit client.