Prelucrăm date cu caracter personal atunci când folosiţi serviciile FOCUS SAT, iar modul în care facem acest lucru este prevăzut în această Informare.

Tipurile de date pe care le prelucrăm

Date de contact: nume, data nașterii, număr şi serie carte de identitate sau pașaport, cod numeric personal, domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail, sex, adresă de instalare, copia cărții dumneavoastră de identitate.

Date cont de client:, nume de utilizator, parolă, adresă de facturare, statusul plății, produse achiziționate prin intermediul contului de client starea subscriptiei pechetelor de programe, precum și detalii cu privire la tranzacțiile efectuate. Acestea includ și detalii despre interacţiunile desfăşurate cu departamentul de Relaţii cu clienţii: cererile dumneavoastră de asistență trimise prin intermediul contului de clien si raspunsurile la solicitările formulate. În cazul în care interacţiunea se desfăşoară telefonic: ora, durata apelului, soluția găsită şi înregistrarea convorbirii telefonice.

Date pentru registrele publice ale abonaţilor: numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon.

Cum folosim datele dumneavoastră?

1. Pentru a vă furniza serviciile contractate

În vederea furnizării serviciilor FOCUS SAT, realizăm o serie de activități ce implică prelucrarea datelor dumneavoastră personale: - activități ce țin de validarea contractului încheiat de dumneavoastră, validare care se face pe baza verificării copiei cărții dumneavoastră de identitate;
- activități ce țin de executarea contractului și furnizarea de asistență/suport prin intermediul interacțiunilor dumneavoastră cu departamentul nostru de asistență clienți. În vederea identificării dumneavoastră în momentul în care contactați departamentul nostru de asistență clienți, verificăm numărul de telefon de pe care ne contactați în baza noastră de clienți;
- activităţi ce ţin direct de modul în care se desfăşoară relaţia contractuală pe care o avem cu dumneavoastră, inclusiv activităţi ce ţin de instalarea şi activarea serviciilor, verificarea disponibilităţii serviciilor, precum şi asigurarea asistenței tehnice pe toată durata prestării serviciilor;
- activităţi desfăşurate în vederea prevenirii fraudei, cum ar fi verificarea istoricului de plată al clientului în relaţia cu compania Canal+ Luxembourg S. à r.l., acesta fiind verificat în baza codului numeric personal. Puteţi solicita evaluarea oricărei astfel de prelucrări de către persoane din cadrul Canal+ Luxembourg S. à r.l., în funcţie de situaţia de fapt.
- administrarea platformei Contul meu Canal+ Luxembourg S. à r.l. şi a contului dumneavoastră de client.

Ce date folosim pentru furnizarea serviciilor?

Ori de câte ori vă furnizăm serviciile Canal+ Luxembourg S. à r.l., folosim:
- datele dumneavoastră de contact,
- datele cu privire la contul dumneavoastră de client.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
Prelucrăm o categorie largă de date cu caracter personal în vederea încheierii şi executării contractului, iar durata de păstrare pentru fiecare tip de date diferă în funcţie de necesitatea sau de obligaţia pe care o avem, astfel:

a. Furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice şi prevenirea incidentelor de securitate

Datele tehnice colectate în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice achiziţionate sunt păstrate atâta timp cât sunt necesare în vederea furnizării serviciilor respective, pe durata contractului aferent prestării acestor servicii, conform celor de mai jos

b. Relaţia contractuală şi încasarea contravalorii serviciilor

Nu păstrăm informaţii despre verificările pe care le facem la încheierea contractului (verificarea istoricului de client) ulterior stabilirii condiţiilor suplimentare ce trebuie îndeplinite pentru încheierea acestuia.

Odată validat contractul încheiat cu dumneavoastră pe baza verificării cărții dumneavoastră de identitate, aceasta este ștearsă în termen de 5 zile de la validarea contractului.

Pentru a putea face dovada relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, păstrăm datele cu caracter personal prelucrate în vederea executarii contractului pe toată durata de derulare a acestuia, şi adiţional pentru o perioadă de trei ani de la data încetării relaţiei contractuale. În acest sens, păstrăm contractul, documentele emise în legătură cu încheierea şi executarea contractului, precum şi informaţii despre situaţia debitelor la data încetării contractului (de ex. încetare cu ştergere de datorie). Dacă, într-o perioadă de trei ani de la data încetării contractului, doriţi să redeveniţi clientul FOCUS SAT, vom verifica situaţia plăţilor menţionată mai sus, pentru a vedea gradul dumneavoastră de bonitate. În cazul în care, la încetarea relaţiei contractuale pe care o avem cu dumneavoastră, vor rămâne debite de recuperat, vom păstra informaţiile care sunt necesare recuperării lor până în momentul colectării plăţilor aferente sau până la expirarea termenului de prescripţie, oricare dintre acestea intervine primul.

De asemenea, din raţiuni fiscale, suntem obligaţi să păstram toate informaţiile aferente platilor online din contul meu FOCUS pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relaţiei contractuale.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

În funcţie de activitatea la care ne raportam, dezvăluim datele dumneavoastră unor parteneri contractuali/subcontractori ai nostri („Subcontractori”), pentru instalarea echipamentelor la adresa Clientului, remedierea defecțiunilor tehnice, relația cu clienții, activităţi de callcenter, activităţi de procesare a plăţilor, activităţi de tipografie, distribuţie/curierat. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că Afiliații şi Subcontractorii respectă prezenta Informare.

În situația existenței unei datorii cu privire la relaţia contractuală pe care o avem cu dumneavoastră, vom dezvălui datele dumneavoastră unor agenți de colectare debite/recuperare creanţe în vederea recuperării datoriei. Aceştia vă vor contacta în numele nostru. De asemenea, atunci când cesionăm creanţa, vă vom informa despre asta.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Încheierea şi executarea contractului. In subsidiar, în baza interesului nostru legitim de a încasa complet și la timp contravaloarea serviciilor pe care vi le furnizăm, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru: a verifica gradul de risc de neplată al unui client nou, în baza istoricului său de plată în relaţia cu Canal+ Luxembourg S. à r.l.

2. Pentru reclamă, marketing, publicitate şi sondaj

Avem un interes legitim de a îmbunătăți experiența şi calitatea serviciilor clienților noștri, astfel încât să beneficiați la maximum de produsele şi de serviciile FOCUS SAT. Utilizăm datele dumneavoastră pentru dezvoltarea de noi produse sau servicii, îmbunătăţirea caracteristicilor şi funcţionalităţilor viitoare ale acestora sau pentru crearea de oferte care să răspundă nevoilor dumneavoastră.

Vă vom contacta pentru a a lua parte la sondajele noastre. Cu cât vă cunoaștem mai bine nevoile, cu atât mai bine putem veni în întâmpinarea lor!

Aveţi la dispoziție mai multe canale pe care le puteţi utiliza pentru a fi contactat (de exemplu: apel telefonic, poștă clasică, sms, apel telefonic desfăşurat cu ajutorul unui robot). Prin contract, puteţi alege oricare dintre aceste canale de comunicare. Dacă nu alegeţi specific unul dintre acestea, dar nu v-aţi opus să fiţi contactat prin adresa de e-mail pe care ne-aţi pus-o la dispoziție, vom folosi acest mod de comunicare cu dumneavoastră.

De fiecare dată când vă vom contacta, indiferent de canalul ales, veţi putea, într-un mod cât mai simplu să alegeţi să nu mai primiţi deloc comunicări comerciale din partea Canal+ Luxembourg S. à r.l.

Totuşi, chiar şi în situaţia în care optaţi pentru încetarea comunicărilor în scop de reclamă, marketing, publicitate şi/sau sondaj, veţi primi în continuare comunicări generale din partea Canal+ Luxembourg S. à r.l. referitoare la serviciile pe care le furnizăm (de ex. modificări contractuale, detalii cu privire la funcţionalitatea serviciilor, stării subscripției, etc.), comunicări care sunt necesare desfăşurării contractului.

Ce date folosim pentru acest scop?

Pentru a înţelege cum să îmbunătățim experiența dumneavoastră, analizăm datele dumneavoastră de contact şi datele contului de client, acordând o atenție sporită abonamentelor și părerilor dumneavoastră referitoare la produsele și serviciile FOCUS SAT. De asemenea, convorbirile telefonice pe care le aveţi cu departamentele companiei vor fi înregistrate numai cu acordul dumneavoastră, oferit la momentul convorbirii.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt păstrate pe durata contractului.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

În funcţie de activitatea la care ne raportam, dezvăluim datelor dumneavoastră unor parteneri contractuali/subcontractori ai nostri („Subcontractori”) pentru desfăşurarea activităţilor de reclamă, marketing, publicitate şi sondaj, cum ar fi: agenţii de marketing, societăţi ce desfăşoară activităţi de tipografie, distribuţie/curierat, societăţi ce desfăşoară activităţi de sondaj sau de call center. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că Afiliații şi Subcontractorii respectă prezenta Informare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Interesul legitim pentru prelucrări în scopuri de reclamă, marketing, publicitate şi sondaj şi trimiterea de comunicări prin e-mail şi consimţământ pentru comunicări trimise pe alte canale.

3. Pentru scopuri statistice şi de analiză

Pentru a optimiza serviciile FOCUS SAT şi pentru a veni în întampinarea nevoilor clienţilor FOCUS SAT, extragem, transformăm în date cu caracter anonim, combinăm şi agregăm datele dumneavoastră cu cele ale altor clienți, pentru a avea o imagine statistică a bazei de clienţi FOCUS SAT. Parte din politica companiei Canal+ Luxembourg S. à r.l., presupune analiza datelor agregate pe care le avem, în vederea dezvoltării / optimizării serviciilor şi platformelor / produselor FOCUS SAT în general, şi nu pentru a lua acţiuni privind o anume persoană.

Ce date folosim pentru a realiza aceste rapoarte?

Datele de contact, Datele contului de client.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Vom păstra rapoartele statistice pe durata necesară utilizării lor.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

Rezultatele rapoartelor statistice (care nu permit identificarea datelor dumneavoastră sau individualizarea dumneavoastră) şi analizele bazate pe aceste rapoarte pot fi dezvăluite companiei noastre mamă (Canal+), pentru evidenţierea activităţii companiei Canal+ Luxembourg S. à r.l., cât şi pentru stabilirea unor direcţii de dezvoltare comerciale. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că aceasta respectă prezenta Informare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Scop de prelucrare compatibil cu scopul iniţial al prelucrării datelor cu caracter personal.

4. În vederea coordonării activităților care țin de relația noastră contractuală

Pentru a putea verifica activitatea Partenerilor noștri (‘Subcontractori’) care se ocupă de încheierea contractelor cu dumneavoastră, instalarea echipamentelor prin intermediul cărora puteți beneficia de serviciile noastre, precum și de efectuarea diverselor activități care țin de relația dumneavoastră cu Canal+ Luxembourg S. à r.l. (activități de mentenanță, service sau reparații), cât și pentru a permite Subcontractorilor să efectueze diverse acțiuni legate de relația noastră contractuală (prelungiri de contracte, rezilieri de contracte), prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea întocmirii unor rapoarte cu privire la cele descrise mai sus, pe baza cărora sunt gestionate respectivele activități între Canal+ Luxembourg S. à r.l. și Subcontractori.

Ce date folosim pentru a realiza aceste rapoarte?

Datele de contact, Datele contului de client.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Vom păstra rapoartele pe durata necesară utilizării lor.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

Rapoartele necesare pentru efectuarea activităților de mai sus pot fi transmise furnizorilor noștri care se ocupă de implementarea acestora (‘Subcontractori’). Într-o astfel de situație, ne asigurăm că Subcontractorii respectă prezenta Informare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Executarea contractului cu dumneavoastră și interesul nostru legitim de a asigura executarea obligațiilor care derivă din acesta de către Subcontractori.

5. Pentru a ne îndeplini obligațiile legale

Avem obligaţia ca, la solicitarea autorităţilor publice, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să comunicăm către acesta datele dumneavoastră. În cazul în care primim o solicitare de informaţii de la o autoritate publică, spre exemplu în cadrul unei investigaţii cu privire la piaţa pe care activăm, vom accesa şi trimite datele dumneavoastră către aceasta.

De asemenea, în calitate de client al serviciilor de comunicaţii electronice, aveţi dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie incluse în toate registrele publice ale clienţilor (în formă scrisă sau electronică). În acest sens, în cazul în care nu v-aţi exprimat dezacordul în 45 de zile de la data semnării contractului, v-am introdus numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon în registrul clienţilor ținut de Canal+ Luxembourg S. à r.l. Conform legislaţiei în vigoare, în situaţia în care aceste informaţii vor fi solicitate de către persoane care pun la dispoziţie registre ale abonaţilor care furnizează servicii de informaţii privind abonaţii, veţi fi notificat de către aceştia. Compania Canal+ Luxembourg S. à r.l. este obligată să dezvăluie aceste date dacă în termen de 45 de zile de la notificare nu v-aţi exprimat dezacordul cu privire la dezvăluire.

Ce date trebuie să păstrăm?

Datele de contact, Datele contului de client.

Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Vă vom păstra datele pe toată durata necesară folosirii acestora, astfel cum este indicat de către autoritatea competentă şi în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Obligaţie legală.

Dețineţi controlul asupra datelor dumneavoastră

Puteţi controla modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi/opțiuni, oricând doriţi.

Accesarea datelor: puteţi solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, puteţi solicita rectificarea lor.

Opoziţia la prelucrarea datelor: ne puteți solicita să încetăm anumite activități de prelucrare. În funcţie de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situaţia de fapt, precum şi prevederile legale aplicabile şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea solicitării.

În cazul în care veţi alege să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de reclamă, marketing, publicitate şi sondaj şi nici să mai primiţi vreo comunicare comercială în legătură cu aceste activități, indiferent de canalul ales ca mijloc de comunicare, vom opri orice astfel de prelucrare. În cazul canalelor pentru care v-aţi dat expres consimţământul, vom echivala exercitarea dreptului dumneavoastră la opoziţie cu o retragere de consimţământ.

Ștergerea datelor: Ne puteţi cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele ce justifică solicitarea şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a detelor, astfel cum sunt identificate mai sus, datele dumneavoastră vor fi fie şterse, fie anonimizate.

Restricționarea prelucrării: puteţi să soliciți restricționarea prelucrării. Vom analiza cererea în raport de cazurile de restricţionare prevăzute de lege şi vom revenim în termenul legal cu detalii despre implementarea ei (acesta este un drept nou conform Regulamentului).

Retragerea consimțământului: în cazul în care v-aţi dat consimțământul, în mod expres, pentru o prelucrare de date, îl veţi putea retrage oricând. Această retragere se va înregistra în sistemele FOCUS SAT fără întârzieri nejustificate.

Suntem aici pentru dumneavoastră

Responsabilul cu protecția datelor:

În conformitate cu GDPR, responsabilul cu protecția datelor a fost desemnat pentru a facilita respectarea prevederilor GDPR. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin e-mail la adresa dpo@focussat.ro, sau puteți trimite cererea dvs. prin poștă la următoarea adresă: OP 52 CP 16, Strada Nicolae G. Caramfil nr. 54, București, cod poștal 014860 (în atenția DPO). În cazul în care vă veți exercita drepturile în calitate de persoană vizată, DPO își rezervă dreptul de a vă verifica în mod rezonabil identitatea.

Autoritatea de Supraveghere: De asemenea, puteţi să înaintaţi o plângere în fața Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/

Actualizări viitoare

Conținutul acestei Informări poate suferi modificări ca urmare a evoluției pieței sau actualizării gamei de servicii pe care le prestăm.

Vom publica orice nouă versiune a acestei Informări pe website și vă vom anunța în avans, în timp util, cu privire la orice schimbare ce ar putea afecta serviciile la care v-aţi abonat.