NOTĂ DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată Legea 677/2001”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Legea 506/2004”), FOCUS SAT ROMANIA S.A. are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

 

Datele furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate de FOCUS SAT ROMANIA S.A. în scop de reclamă, marketing și publicitate, prin procese de sondare și cercetare a utilizării și gradului de satisfacție a clienților FOCUS SAT Romania S.A. privind serviciile și produsele noastre, în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre și asigurării unor servicii și produse de cea mai bună calitate.

 

FOCUS SAT ROMANIA S.A. se obligă să aplice (și să asigure că și procesatorii care actionează conform instrucțiunilor acesteia aplică), în legatură cu datele personale ale clienților săi măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii/ transfer de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 

Datele cu caracter personal privind clienții FOCUS SAT ROMANIA S.A. cu privire la care se vor realiza procesele/ activitățile de sondare și cercetare a utilizării produselor și serviciilor noastre și gradului de satisfacție a clienților, ce vor fi prelucrate pentru scopurile prezentate mai sus, sunt:

 

§  ID–ul de client (i.e. un număr unic prin care clientul este identificat);

§  adresa de e-mail utilizată de client pentru a primi invitațiile de participare la sondaje;

§  numărul de telefon al clientului: afișat în aplicația de raportare utilizată pentru sondaje de tip close loop;

§  numele și prenumele clientului: afișate în aplicația de raportare utilizată pentru sondaje de tip close loop;

§  informații despre produsul utilizat de client: informații cu privire la grupa de produse (i.e. Internet, TV, DTV, Voce, Mobil) pe care clientul o utilizează;

 

În scopul realizării de sondaje concentrate pe nevoile utilizatorilor serviciilor și produselor noastre, datele cu caracter personal menționate mai sus vor fi transferate de către FOCUS SAT ROMANIA S.A. și prelucrate pe servere în afara României de către procesatorii săi MEDALLIA LIMITED și MEDALLIA, INC. în scopul menționat mai sus, respectiv:

 

-  în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, datele cu caracter personal urmând a fi procesate și gestionate de procesatorul MEDALLIA LIMITED din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu sediul în 80 Cheapside, fifth floor, London, EC2V 6EE, înregistrată sub numărul 7982374 și de către subprocesatorii acesteia în conformitate cu prevederile legale din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și adoptate la nivel european, respectiv la un nivel de protecție recunoscut de Comisia Europeană ca fiind unul adecvat.

 

-  Statele Unite ale Americii, datele cu caracter personal urmând a fi procesate și gestionate de procesatorul FOCUS SAT ROMANIA S.A. - societatea MEDALLIA, INC. din S.U.A., cu sediul în 395 Page Mill Road, Suite 100, Palo Alto CA, 94306, S.U.A. (număr telefon: 650.321.3000; număr fax: 650.321.3156) și de către subprocesatorii acesteia, în conformitate cu toate măsurile de protecție a datelor cu caracter personal adoptate la nivel european.

 

În vederea prestării de către MEDALLIA, INC. în beneficiul FOCUS SAT ROMANIA S.A. a serviciilor de sondare și cercetare a utilizării/ gradului de satisfacție a clienților. MEDALLIA, INC. va acționa sub instrucțiunile clare, specifice și stricte ale FOCUS SAT ROMANIA S.A., procesator care deține certificatul Safe Harbor (certificatul Safe Harbor confirmă că MEDALLIA INC asigură un nivel de protecție a datelor personale adecvat, similar cu cel stabilit de legislația europeană), conform datelor precizate în link-ul de mai jos: https://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=27687 și în documentul tradus atașat prezentei note de informare.

 

Astfel, destinatarii datelor cu caracter personale vor fi exclusiv societățile MEDALLIA LIMITED și MEDALLIA, INC (procesatori) și subprocesatorii lor, prin intermediul angajaților autorizați ai acestora, care vor procesa datele cu caracter personal în scopurile prezentate mai sus.

 

Totodată, prin prezenta, vă aducem la cunostință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate în contextul prelucrării datelor dumneavoastră personale conform prevederilor Legii nr. 677/2001, după cum urmează:

 

(i)            dreptul la informare (art. 12 din Legea nr. 677/2001);

(ii)          dreptul de acces la date (art. 13 din Legea nr. 677/2001);

(iii)        dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14 din Legea nr. 677/2001);

(iv)         dreptul de opoziție (art. 15 din Legea nr. 677/2001);

(v)           dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea nr. 677/2001); și

(vi)         dreptul de a vă adresa justiției (art. 18 din Legea nr. 677/2001).

 

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate până la finalizarea sondajelor adresate clienților și realizarea raportărilor în aplicațiile IT ale FOCUS SAT ROMANIA S.A. (în scopurile menționate mai sus) sau până la exercitarea dreptului de opoziție de către dumneavoastră, oricare moment intervine mai devreme. Pentru exercitarea acestui drept, vă puteți adresa FOCUS SAT ROMANIA S.A. prin e-mail la adresa contact@focussat.ro sau la tel: 021.406.7220.

 

Prin citirea prezentului document, ați fost informat(ă) cu privire la drepturile dumneavoastră astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

 

 

FOCUS SAT ROMANIA S.A.